วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553

คิดได้ คิดดี กับโรงไฟฟ้าราชบุรี
สมาคมการ์ตูนไทยร่วมกิจกรรมซุ้มการ์ตูนหรรษา ในงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 จัดโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (มหาชน) จัดในบริเวณโรงไฟฟ้าราชบุรี จ.ราชบุรี ในซุ้มประกอบด้วยกิจกรรมวาดและระบายสีภาพการ์ตูน งานประดิษฐ์ ทำเข็มกลัด ชาชัก CS Loxinfo เล่นโกะกับทางสมาคมหมากล้อมฯ